Khóa học phổ biến

Khóa 1: Cơ bản về Sáng kiến xã hội và Doanh nghiệp xã hội

(0 đánh giá)
7
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Khóa 4 – Phân tích Thị trường và Đối thủ cạnh tranh

(0 đánh giá)
1
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Khởi nghiệp cùng SOIN – Các video hướng dẫn

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Tăng hiệu quả bán hàng | Improving sales effectiveness

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Preview Course

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Khởi động Doanh nghiệp xã hội của bạn

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Cứu lấy môi trường và cơ hội cho bạn

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí

Marketing cho Doanh nghiệp xã hội

(0 đánh giá)
0
student
0
Miễn phí
Miễn phí