CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ

Chương trình học cấp chứng chỉ Khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội 101© được đồng tổ chức bởi Trung tâm Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) và trường Đại học Ngoại thương (FTU). Mỗi năm chương trình có 2 đợt trao chứng chỉ vào ngày 30/06 và 30/12.

Các khóa học lẻ

Những khóa học về chủ đề doanh nghiệp xã hội và tác động xã hội cập nhật những kiến thức mới nhất trên thế giới, được thiết kế và giảng dạy bởi những trường đại học, chuyên gia hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Các khóa học bao gồm các video bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành và thảo luận từ cộng đồng. Hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành miễn phí.

Khóa 10: Vận hành Doanh nghiệp Xã hội

(0 review)
5
students
0
Free

Khóa 10: Vận hành Doanh nghiệp Xã hội Giới thiệu chung Để vận hành một doanh nghiệp xã hội, bạn cần trang bị kiến...

Free

Khóa 9: Thành lập Doanh nghiệp Xã hội

(0 review)
11
students
0
Free

Khóa 9: Thành lập Doanh nghiệp Xã hội Giới thiệu chung Chúc mừng bạn đã trải qua một hành trình dài để đến lúc...

Free

Khóa 8: Thuyết trình gọi vốn

(0 review)
3
students
0
Free

Khóa 8: Thuyết trình gọi vốn Giới thiệu chung Bạn hết tiền và cần vốn để tiếp tục hành trình giải cứu thế giới...

Free

Khóa 7: Đánh giá tác động xã hội – Hiểu và thực hành

(0 review)
8
students
0
Free

Khóa 7: Đánh giá tác động xã hội – Hiểu và thực hành Giới thiệu chung Một trong những thách thức mà nhiều doanh...

Free

Khóa 5: Phát triển sản phẩm sử dụng tư duy thiết kế

(0 review)
3
students
0
Free

Khóa 5: Phát triển sản phẩm sử dụng tư duy thiết kế Giới thiệu chung Sau khi xác định được đề xuất giá trị...

Free

Khóa 3 : Thấu hiểu khách hàng và người hưởng lợi

(0 review)
5
students
0
Free

Khóa 3: Thấu hiểu khách hàng và người hưởng lợi Giới thiệu khóa học Trong bài học Xác định vấn đề xã hội và...

Free

Khóa 6: Mô hình kinh doanh tạo giá trị kép

(0 review)
3
students
0
Free

  Tên bài: Mô hình kinh doanh tạo giá trị kép Giới thiệu nội dung: Sau khi xây dựng được sản phẩm, làm thế...

Free

Khóa 4 – Phân tích Thị trường và Đối thủ cạnh tranh

(0 review)
4
students
0
Free

Khi đã nhìn thấy cơ hội tiềm năng, bạn hãy nhìn rộng ra để xác định thị trường mà doanh nghiệp mình hướng đến....

Free
Khám phá tiếp